Comparteix:

Projectes

SBR+V: Sant Boi Respira + Verd (2023 – 2025)

Coordinadors: Dr. Santiago Gassó i Dr. Marcel Macarulla

Entitat finançadora: Fundación Biodiversidad

Entitats participants: Universitat Politècnica de Catalunya

ABATE - Tecnologies compactes d'alt rendiment comercialitzables per a la reducció de COVs a les plantes de tractament de residus de la UE, disminuint les emissions de CO2 i el consum d'energia (2023 – 2027)

Coordinador: Dr. Marcel Macarulla

Entitat finançadora: Comissió Europea (Programa “LIFE”)

Entitats participants: Universitat Politècnica de Catalunya

N2B2 – Xarxes neuronals pel comportament de calderes (2023 - 2024)

Coordinador: Dr. Miquel Casals

Científica emprenedora: Dra. Blanca Tejedor

Entitat finançadora: Ajuntament de Barcelona (Programa “DEEP TECH NODE”)

Entitats participants: Universitat Politècnica de Catalunya

SYMBIOSYST – Crear una simbiosi on FV i agricultura puguin tenir una relació de benefici mutu (2023 – 2026)

Coordinadors: Dr. Marcel Macarulla i Dr. Santiago Gassó  

Entitat finançadora: Comissió Europea (Programa “HORIZON”)

Entitats participants: Universitat Politècnica de Catalunya

BINAFET – Agricultura integrada en edificis per a una transició ecològica efectiva: modelització i implementació (2022-2024)

Coordinador: Dr. Xavier Gabarell

Investigador principal UPC: Dr. Santiago Gassó i Dr. Marcel Macarulla

Entitat finançadora: AEI. Agencia Estatal de Investigación (Programa “RETOS”)

Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Instituto Politecnico de Viseu, Loughborough University, Aalborg University

N2B2 – Xarxes neuronals pel comportament de calderes (2022-2024)

Coordinador: Dr. Miquel Casals

Científica emprenedora: Dra. Blanca Tejedor

Entitat finançadora: AGAUR. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris (Programa “PRODUCTE”)

Entitats participants: Universitat Politècnica de Catalunya

MOVE4EDU - Sistema modular de ventilació per a edificis educatius integrat a la producció urbana d’aliments: Incrementar l’eficiència energètica i la sostenibilitat de l’edifici (2022 – 2025)

Coordinador: Dr. Xavier Gabarell

Investigador principal UPC: Dr. Santiago Gassó i Dr. Marcel Macarulla

Entitat finançadora: AEI. Agencia Estatal de Investigación (Programa “RETOS”)

Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Instituto Politecnico de Viseu, Loughborough University, Aalborg University

Reduint l'exposició a nanopartícules en llocs de treball industrials (2022 – 2024)

Coordinadora: Vicenta San Félix Forner (ITC)

Investigador principal UPC: Dr. Marcel Macarulla

Entitat finançadora: European Comission (Programa "LIFE+")

Entitats participants: Universitat Politècnica de Catalunya, Urban Air Purifier, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Unimat Prevención, Ceramica Saloni, Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas

Més informació a https://lifenanohealth.eu/

Promoure l'accés obert a l'agricultura urbana a partir del laboratori Fertilcity a la ciutat (2021 – 2023)

Coordinador: Dr. Xavier Gabarrell (UAB-ICTA)

Principal investigador UPC: Dr. Santiago Gassó

Entitat finançadora: AEI. Agencia Estatal de Investigación (Programa "Prueba de Concepto")

Entitats participants: Universitat Politècnica de Catalunya

Disseny i implementació de solucions estratègiques de sostenibilitat, aplicades al disseny d'arquitectura i construcció circular de l'edificació per la seva integració en models BIM (2021 – 2024)

Investigadors principals: Dra. Eva Cuerva i Dr. Pablo Pujadas

Entitat finançadora: AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris

Entitats participants: Universitat Politècnica de Catalunya

Més informació aquí

Municipis resilients a les pandèmies mitjançant el nexe de l’agricultura de proximitat, energia, aigua i residus. Del pilot al municipi (2021 – 2022)

Coordinador: Dr. Xavier Gabarrell (UAB-ICTA)

Investigador principal UPC: Dr. Santiago Gassó

Entitat finançadora: AGAUR. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris

Entitats participants: Universitat Politècnica de Catalunya

IAQ4EDU – Estratègies de ventilació optimitzades considerant la qualitat de l'aire interior, el confort tèrmic i el consum d'energia en edificis educatius (2021 – 2024)

Investigadors principals: Dra. Marta Gangolells i Dr. Pablo Pujadas

Entitat finançadora: AEI, Agencia Estatal de Investigación (Programa Retos)

Entitats participants: Universitat Politècnica de Catalunya

Més informació a https://iaq4edu.upc.edu/

ComMit-20 – Disseny de comunitats resistents per mitigar els efectes de la pandèmia i del canvi climàtic (2021 – 2022)

Coordinador: Dr. Jaume Salom (IREC)

Investigadors principals UPC: Dr. Marcel Macarulla and Dr. Lluc Canals

Entitat finançadora: AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris

Entitats participants: Institut de Recerca en Energia de Catalunya, Universitat Politècnica de Catalunya

Thecoelen - Implicacions del confort tèrmic de la gent gran en l’interior al consum energètic (2020-2023)

Investigadora principal: Dra. Núria Forcada

Entitat finançadora: AEI, Agencia Estatal de Investigación (Programa Retos)

Entitats participants: Universitat Politècnica de Catalunya, Instituto de Saúde Publica da Universidade do Porto, Sanitas

Més informació a https://thecoelen.upc.edu/

Teledetecció atmosfèrica mitjançant sensors cooperatius lidar, radar i passius: aplicacions sobre terra i mar per a l'observació atmosfèrica i energia eòlica off-shore (2019-2021)

Investigadors principals:  Dr. José Maria Baldasano i Dr. Francisco Rocadenbosch

Entitat Finançadora: AEI, Agencia Estatal de Investigación

Entitats Participants: Universitat Politècnica de Catalunya

ConTerMa - Anàlisi del comfort tèrmic en residències per a la gent gran en l’espai de cooperació transfronterer d’Espanya - Portugal (2018-2020)

Investigadora principal: Dra. Núria Forcada

Entitat finançadora: Fundació General de la Universitat de Salamanca (FUGUSAL) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa Interreg POCTEP).

Entitats participants: Universitat Politècnica de Catalunya i Instituto de Saúde Pública da Universidade do Oporto

Estudi del funcionament d'una nau logística mitjançant simulacions fluidodinàmiques i energètiques (2018-2020)

Investigadora principal: Dra. Eva Cuerva

Entitat finançadora: Montepino Logística SL

Entitats participants: Universitat Politècnica de Catalunya

Consum d'energia i emissions de CO2 associades a la producció, ús i disposició final de cables de PVC (2019) 

Investigador principal: Dr. José M. Baldasano

Entitat finançadora: PlasticsEurope AISBL

Entitats participants: Universitat Politècnica de Catalunya

FERTILECITY-II Integrated rooftop greenhouses: symbiosis of energy, water and CO2 emissions with the building – Towards urban food security in a circular economy (2016-2019)

Coordinador: Dr. Xavier Gabarell (UAB)

Investigador principal UPC: Dr. Santiago Gassó

Entitat finançadora: Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (Programa Retos)

Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Politècnica de Catalunya

EOFF - Solucions individualitzades ambientalment i econòmicament sostenibles per a la rehabilitació energètica del parc d’edificis d’oficines (2016-2019)

Investigadors principals: Dra. Marta Gangolells i Dr. Miquel Casals

Entitat finançadora: Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (Programa Retos)

Entitats participants: Universitat Politècnica de Catalunya

EnerGAware - Energy Game for Awareness of energy efficiency in social housing communities (2015-2018)

Coordinador i investigador principal a la UPC: Dr. Miquel Casals

Entitat finançadora: Unió Europea (H2020-EU.3.3.1)

Entitats participants: Universitat Politècnica de Catalunya, Fremen Corp, Instituto Superior de Engenharia Do Porto, Advanticsys Sistemas y Servicios SL, University of Plymouth, Devon and Cornwall Housing LTD, EDF Energy R&D UK Centre Limited

Més informació a Cordis

GESTENSIS - Sistema inteligente de gestión de consumo y producción de energía en edificios terciarios (2013-2015)

Investigador principal: Dr. Miquel Casals

Entitat finançadora: Esvall Project SA com a soci d'un projecte Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital del Ministeri de Indústria

Entitats participants: Universitat Politècnica de Catalunya (subcontractista de projecte Plan Nacional)

SEAM4US - Sustainable Energy Management for Underground Stations (2011-2014)

Coordinador: Dr. Giovanni Pescatori (Cofely Italia Spa)

Investigador principal UPC: Dr. Miquel Casals

Entitat finançadora: Unió Europea (FP7)

Entitats participants: Cofely Italia Spa, Universita Politecnica delle Marche, Universitat Politècnica de Catalunya, Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V, Teknologian Tutkimuskeskus VTT, Universitaet Kassel, Almende B.V., CNET Svenska Ab, Ferrocarril Metropolita de Barcelona SA.

Més informació a Cordis

ENCOURAGE-Embedded iNtelligent COntrols for bUilidings with Renewable generAtion and storaGE  (2011-2014)

Investigadora principal: Dr. Marta Gangolells

Entitat finançadora: Esvall Project SA com a soci de Projecte Programa Artemis UE

Entitats participants: Universitat Politècnica de Catalunya (subcontractista de projecte UE)

Més informació a Artemis

Estudi de l'eficiència i de criteris de disseny sostenibles de les instal-lacions asociades a l'arquitectura d'edificis d'ús públic (2011-2013)

Investigador principal: Dr. Xavier Roca

Entitat finançadora: U.T.E Jaume Cassanyer Tosques

Optimització energètica i d’emissions de CO2 en l’arquitectura d’edificis d’habitatges (2010-2011)

Investigador principal: Dr. Xavier Roca

Entitat finançadora: Badia Arquitectes

ACV - Modelo Homogéneo de Análisis de Ciclo de Vida para la evaluación del consumo energético del sistema Edificio y de sus emisiones asociadas (2007-2010)

Investigador principal: Dr. Miquel Casals

Entitat finançadora: Ministerio de la Vivenda

Entitats participants: Universitat Politècnica de Catalunya

MACE - Metadata for Architectural Contents in Europe (2006-2009)

Coordinador: Dr. Markus Eisenhauer (Fraunhofer-FIT)

Investigador principal UPC: Dr. Miquel Casals

Entitat finançadora: Unió Europea (programa eContentplus)

Entitats participants: Fraunhofer Gesellschaft, FH Potsdam,  Katholieke Universiteit Leuven – Ariadne Foundation, Open University Netherlands, Universita´ Politecnica delle Marche, European Association for Architectural Education-Dynamo, Humance Ag, Nautes S.R.L., Università Iuav di Venezia, Universitat Politècnica de Catalunya, Politecnico di Milano, Archinform

Més informació a: http://mace-project.eu/

LCM - La Ciudad Multidimensional. Gestión activa del conocimiento (2007-2009)

Coordinador: José Carlos Arcediano Azcue (Dragados SA)

Investigador principal UPC: Dr. Miquel Casals

Entitat finançadora: Ministeri d’Educació i Ciència (programa PROFIT)

Entitats participants: Universidad de Cantabria, Universitat Politècnica de Catalunya, Dragados, Universitat Jaume I

Més informació

Assessoria tècnica per a l'aplicació de criteris mediambientals en el disseny d'instal·lacions d'edificis  (2007-2009)

Investigador principal: Dr. Xavier Roca

Entitat finançadora: BAMMP Arquitectes i Associats

Assessoria tècnica per al disseny i construcció d'edificis modulars flotants (2007-2009)

Investigador principal: Dr. Xavier Roca

Entitat finançadora: Maritime Architecture Barcelona SL

Desarrollo e implementación de un entorno colaborativo (Web Based Project Management System) para la gestión integral de la seguridad y del medio ambiente en los procesos productivos de las PYMES constructoras (2005-2008)

Investigador principal d’aquest projecte: Dr. Miquel Casals

Entitat finançadora: Ministeri de Foment (Accions Estratègiques del Programa Nacional de Construcció).

Entitats participants: Universitat Politècnica de Catalunya

Més informació

RECONS - REduint l'impacte ambiental de la CONStrucció (2003-2006)

Coordinador: José Vergé González

Investigador principal UPC: Dr. Miquel Casals

Entitat finançadora: Unió Europea (Programa LIFE en Medi Ambient)

Entitats participants: Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Institut de Tecnologia de la Construcció, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Departament de Medi Ambient i Habitatge, SOCINTEC i UPC

Més informació

PERFORMANCE - Aplicación del concepto Performance para la mejora de los resultados de los proyectos de construcción (2004-2006)

Investigador principal: Dr. Miquel Casals

Entitat finançadora: Ministeri de Ciencia i Tecnologia (Accions Especials del Programa Nacional de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i Socioeconomia)

Entitats participants: Universitat Politècnica de Catalunya

Més informació

Anàlisi del procés constructiu de la Central Tèrmica d'Arrúbal (2005)

Investigador principal: Dr. Miquel Casals

Entitat finançadora: FCC Construcción S.A

ELinCPM - Environmental and Logistics integrated in Construction Project Management (2001-2004)

Coordinador: Rolf-Thorer Berg

Investigador principal UPC: Dr. Miquel Casals

Entitat finançadora: Unió Europea (programa Growth)

Entitats participants: Moderne Byggfornyelse A/S, Sotencil, Natur System, S.L., Tecno Impianti, Schuppe + Siska Elektrotechnik, Tekrom, HolteProsjekt Solutions, Norwegian Building Research Institute, Instituto Superior Técnico, Universitat Politècnica de Catalunya

Més informació

WINDS - Web based INtelligent Design tutoring System (2000-2004)

Coordinador: Dr. Mario De Grassi

Investigador principal UPC: Dr. Miquel Casals

Entitat finançadora: Unió Europea (programa IST)

Entitats participants: UNIAN, IDAU, POLITO, CNR, POLIMI, IUAV, EAPVM, DPAU, UNIGE, UNIPE, SIWINDS, LTMU, UNIPA, PORTSMOUTH, TUM, ECO, EAML, QUB, BRIGHTON, ERG.UCD, UNIPI , UNIKARL, LIV, GMD, Nemetschek AG, Technion, METE, BIRKHAUSER, Universitat Politècnica de Catalunya

Més informació

Analysis and assessment of the effects of the practical application of national legislation in the field of health and safety at work concerning Directive 92/57/EEC “Temporary or mobile construction sites” and 92/58/EEC “Safety and/or health signs” (2003-2004)

Investigador principal UPC: Dr. Miquel Casals

Entitat finançadora: Comissió Europea (Directorate General for Employment and Social Affairs)

Entitats participants: EUROGIP, UPC, IST, ARBOW fins a un total de 16 socis

Anàlisi i valoració de procés constructiu (2002-2003)

Investigador principal: Dr. Miquel Casals

Entitat finançadora: FCC Construcción S.A

Estudi del procés constructiu del Centre Comercial Diagonal Mar (2002-2003)

Investigador principal: Dr. Miquel Casals

Entitat finançadora: Barcelona Retail Company